Kogukond annetas vajaliku summa jäätmejaama ehitusloa vaidlustamiseks

Meil on hea meel teada anda, et hetkeseisuga on tehtud juba 70 annetust jäätmejaama ehitusloa vaidlustuse toetuseks, annetussummad on 15 eurost 500 euroni. See tähendab, et oleme kogunud minimaalse summa – hetkel on laekunud 4951€ ja teadaolevalt tuleb paari päevaga juurde ca 1000€ – mida vajame esimese astme kohtuvaidluse alustamiseks linnaga. Veskimetsa- Mustjõe Selts tänab kõiki annetajaid ja ka neid, kes sõnumit edastasid. On tõesti hea meel teada, et kogukonnana suudame vajadusel kiiresti reageerida ja tegusteda ühise asja nimel. Hoiame teid edaspidise teema arenguga kursis seltsi kodulehe ja kogukonna facebooki konto kaudu.

Jäätmejaama teemal lähemalt siin

Selts algatas annetuste kogumise Mustjõe 40 rajatava jäätmejaama ehitusloa vaidlustamiseks

Selts kutsus oma Facebooki lehel, kogukonna Facebooki grupis ja  positusega paberkandjatel asumi postkastidesse üles asumi elanikke aidata annetustega koguda rahalised vahendid Mustjõe 40  rajatava jäätmejaama ehitusloa vaidlustamiseks kohtus. Kirja sisu ja üleskutset saab lugeda siit.

Toimus II Talvekohvikupäev

6.jaanuari  Veskimetsa-Mustjõe  II Talvekohviku päev oli küll rohkem sügiskohviku moodi, aga külarahvas tõi õhtuks talvegi kohale . Vaatamata kahtlasele ilmale käis üritusel palju rahvast. Kolme tunni jooksul sai talvekohvikus kohtuda naabruskonna elanikega, maitsta kuuma suppi, koduseid otse ahjust tulnud kooke, maitsvaid suupisteid ning sooje jooke. Hubast õhkkonda lõid valgusketid ja praksuv lõke, mille ääres sai end soojendada. Lastele pakkus rõõmu ja tegevust salapärane aardejaht. Seltsi kutsel külastas talvekohvikut ka Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson, kes pikalt ja põhjalikult rääkis kohalviibinutega linnaosavalitsuse plaanidest Mustjõe asumi arendamisel 2018. aastal ning leidis aega, et vastata paljudele küsimustele. Täname kohvikupidajaid, Marek Jürgensoni, kõiki vabatahtlikke, kes aitasid korralduses ja teavituslehtede jagamisel, ja kõiki asumi elanikke, kes talvekohvikut külastasid. Suur tänu ka oma koduõue külarahvale avanud pererahvale Tiiale ja Sanderile! Oli vahva päev ja kindlasti korraldame talvekohviku ka järgmisel talvel!  

Selts soetas KÜSK toetuse eest helitehnika

Meil on hea meel teatada, et selts on kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil soetanud helitehnika, mida vajame kogukondlike ürituste läbiviimisel. Seega on meil nüüd võimalus läbi viia kogukondlikke üritusi veel paremal tasemel, kui seni, ning saame renditasudelt säästetud raha kasutada üritustel muude huvitavate tegevuste läbiviimiseks.

Soetatud helitehnika on suureks abiks edaspidiseks kogukonna ürituste korraldamseks – alates külapäevast, talgutest kuni kodukontserdite ja koolituste või loenguteni.

Valitud tehnika on sobilik väliüritustel mõõduka publiku ees erinevate muusikaliste  või  sõnakunstiliste etteastete tegemiseks,  loengute ja sõnaliste esinemiste võimendamiseks  ja taustamuusika mängmiseks.  Helitehnikat pakume ka kogukonna liikmetele rendile. Huvi korral tuleb ühendust võtta seltsi juhatusega kontaktandmetel.

Talvekohvikupäeval vestles linnaosavanem Marek Jürgenson elanikega

6.jaanuari talvekohvikupäevale kutsusime ka linnaosavanema Marek Jürgensoni, et ta saaks tutvustada elanikele hetkel piirkonda puudutavaud aktuaalseid teemasid, rääkida koostööst seltsiga ja vastata elanike küsimustele.  Pikemat käistlust leidsid järgmised teemad:

  • Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama teema: Marek Jürgenson lubas kutsuda kokku paari nädala jooksul abilinnapeade juurde kokkusaamise, et arutada kuidas edasi. Asumi seisukohast vajavad lahendust järgmised probleemid, mida toob kaasa jäätmejaama rajamine elurajooni piirile: kuidas takistada olulist liikluskoormuse kasvu asumist läbisõitva liikluse näol, mis suurendab asumis tõsiselt liiklusohtlikkust (kõnniteede puudumisest tulenev oht jalakäijatele, võrdsete ristmike reegli eiramine) ning kuidas vähendada negatiivsed mõjusid asumile (jäätmejaama tegevusest tulenev jäätmete loopimise ja konteinerite paigaldamisega seotud müra, lisanduva liikluse ja järjekorras seisvate sõidukite heitgaasid, jäätmejaama võimalik haisuprobleem, linnud, närilised jms). Varasem seltsi esindajate ja linnaosavanema visiit linnavalitsusse andis lootust, et meie soovidega arvestatakse. Sõnum linnavalitsusele on edastatud, et jäätmejaama rajamine vahetult elumajade juurde ei ole aktsepteeritav asumi elanike seisukohast ega Haabersti linnaosavalitsuse poolt. Linnavalitsus ei ole jaama asukoha osas koostööd teinud ega jäätmejaama mõjude osas asumit informeerinud.
  • Liiklusohutuse parandamine. Kõnniteede rajamine Veskimetsa ja Humala tänavatele on esmane prioriteet. .
  • Seltsi poolt soovitatud „pimeda nurgaga“ kohtadesse on peeglid tellitud.
  • Tuuliku tee-Kadaka tee vahelise tee (kuni Hallal tn) remont, kuhu tulevad kahele poole kergliiklustee ja rajatakse kanalisatsioon on 2018 kavas ja remonti alustatakse aprillis. Tuuliku tee-Paldiski maantee vaheline lõik (remont koos kõnnitee rajamisega) ei ole 2018 kavas ja kahjuks ei ole ka kindlat lubadust anda, millal see võiks projekt võiks realiseeruda

6. jaanuaril toimub II Veskimetsa-Mustjõe Talvekohvikupäev

Selts tervitab 2018. aasta algust 6.jaanuaril Talvekohvikupäevaga.  Asumi elanikud on oodatud kell 15-18  Mustjõe 36 hoovi, kus on avatud külakohvikud, kes pakuvad head-paremat, lastele on lõbusad tegevused, külla tuleb linnaosavanem Marek Jürgenson ja selts tutvustab huvilistele oma tegevusi. Olete oodatud!