Jäätmejaama ehitusloa tühistamise kohtuotsus jõustus

Tallinna linn ei kaevanud edasi Tallinna Halduskohtu otsust Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama ehitusloa tühistamise kohta edasi. Seega on kohtuotsus jõustunud, ning ehitusluba tühistatud!

Kuigi kohtuotsus ei taga, et jäätmejaama üldse ei tule, ent annab võimaluse kogukonna huvide eest seista edasises protsessis.