Valmis sai seltsi esimene infokiri!

Sel nädalavahetusel jõuab asumi elanike postkastidesse Veskimetsa-Mustjõe seltsi esimene infokiri.  Trükise abiga soovime jõuda ka nende inimesteni, kelleni pole veel info seltsi olemasolust ja kogukondlikest tegevustest jõudnud.  Edaspidi püüamegi hakata uudiseid jagama nii veebi infokirjas kui ka aeg-ajalt pabertrükisena.  Usume, et kui inimesed teavad seltsi eesmärkidest ja tegemistest rohkem, laieneb ka liikmete ja vabatahtlike ring, kes on huvitatud panustama ühiselt meie kodukoha arendamisele ja elu huvitavamaks tegemisele.

Loodame, et infokiri pakub huvitavat informatsiooni seltsist ja meie piirkonnas toimuvatest tegemistest ning, et see innustab kohalikke elanikke kogukonna heaks tegutsema ja osalema ühistegevustes. Koos saame palju ära teha!

Infokiri pdf formaadis: infokiri 1 Kevad 2017

Haabersti linnaosa vanema kohtumine seltsi liikmete ja elanikega

11.04.2017 õhtul toimus Haabersti linnaosa vanema hr Marek Jürgensoni kohtumine Veskimetsa-Mustjõe elanike ja asumiseltsi liikmetega Positiivse Tallinna programmi raames. Linnaosa vanem tegi ülevaate  eelmiste aastate jooksul Haabersti linnaosas tehtud olulistest töödest ja lähema tuleviku plaanidest linnaosas tervikuna ja ka meie asumis.

Arutelule oli tulnud paarkümmend Veskimetsa-Mustjõe elanikku ning asumiseltsi liikmeid, kel oli võimalus linnaosa vanemalt Marek Jürgensonilt isiklikult küsida meie asumit puudutavaid küsimusi, teha ettepanekuid ja arutada asumi elu-olu puudutavaid probleeme.  Palju küsimusi ja mõtteid sai  läbi arutatud  ning osalejad said ka kirjalikult  oma ettepaneku üle anda.  Kõigil elanikel on endiselt võimalus oma ettepanekuid ja ideid Positiivse Tallinna raames meie asumi   kohta saata aadressile haabersti@tallinnlv.ee.   Kasutage võimalust ja saatke oma ideed, juhtige tähelepanu probleemidele või tehke ettepanekud lahendusteks! 

Kokkuvõte hr Jürgensoni ettekandest ja arutelust elanikega ( teemade järjekord siin allpool ei ole priroteetide järgi, vaid nii kuidas märkmeid sai tehtud):

–  juuni lõpus on valmimas  kergliiklustee Ehitajate teelt Stroomi rannani. Kergliiklustee äärne ala haljastatakse ja selle äärde tekivad potentsiaalsed kohad asumis tervisespordirajatiste planeerimseks (skatepark, virgutusalad jms). Koosolekul osalejad küsisid, kas vastab tõele, et kergliiklutee kõrvale on perspektiivis plaan rajada sõidutee (nii nagu on planeeringus ja seletuskirjas). Linnaosa vanem väitis, et sellist plaani asumit läbiva tee osas ei ole. Küll on sõidutee plaanitud Tuuliku tee ja Ehitajate tee vahelisele lõigule.

-kergliiklustee ülekäigud Piibelehe ja Veskimetsa tänavalt tulevad künnistena (kõrgendused), ristumiskohas Paldiski maanteega tuleb fooriga ülekäigurada. Linnaosa poolt on esitatud kommunaalametile tellimus künniste tegemiseks ka vastavalt seltsi ettepanekutele Veskimetsa, Mustjõe, Piibelehe, Tuuleveski ja Tuuliku tänavatel.

– linnaosale teadaolevalt on 2018 aasta lõpuks on planeeritud asumit läbivad kõrgepingeliinid maa alla viia. Asumiseltsi juhatusel on aga allikaid, mis väidavad, et pigem jõutakse selleni 2020-ks aastaks. Järgmisele seltsi koosolekule (19.04) on lubanud tulla Eleringi esindaja, et rääkida täpsemalt. Kõrgepingeliinide maa alla toomise ajakava seab tingimused, millal ja kuhu saab asumiselts koostöös linnaosaga planeerida ja rajada laste mänguväljaku, “külaplatsi” kogukondlike ürituste läbiviimiseks ja virgutusalad, kuna potentsiaalsed sobivad kohad asuvad kõrgepingeliinide all

– koostöös Veskimetsa-Mustjõe seltsiga on linnaosa paigaldanud 3 infotahvlit asumi käidavatesse kohtadesse. Lisandub lähiajal ka neljas. Neid infotahvleid saavad kasutada elanikud ja sasumiselts kohalikku kogukonda ja asumit puudutavate teadete edastamiseks.

– 16.aprillil lammutatakse Halla tn ääres ebaseaduslikud aiamajakesed. Fookusesse on võetud ka Halla 27 asuv “isetegevuslik” hoone

– likvideeritakse Tuuliku ja Halla tänava ristmikul nähtavust piirav küngas

– 2017 aastal lähevad projekteerimisse Tuuliku-Tuuleveski tänava kõnnitee, sealhulgas prioriteetselt Tuuliku tee ots Halla tänavalt Kadaka teeni (mis ei ole tegelikult enam Haaberstis). Ehitusse 2018 aastal.  Prioriteediks ka Veskimetsa tänavate kõnnitee, samuti Humala tänaval kõnnitee või eraldusriba teema. Kui on olemas vastavad ettepanekud projekti kujul saadetakse see seltsile ja elanikele tutvumiseks.

– Paldiski maantee läheb lähiajal remonti ning Rocca-al-Mare keskuse juurest kuni G4s majani lisatakse üks sõidurida ühissõidukitele (tee keskel oleva haljasala arvelt).  Paldiski maanteele kehtestatakse parema liiklusohutuse tagamiseks kiiruspiiranguks 50 km/h. Aruteluks tuli võimalik valgusfoori paigaldamine Tuuleveski-Paldiksi maantee ritmikule (Looga tn ots).

– Haabersti ristmiku viadukti ehitusleping kirjutati all aja viadukt saab valmis 2017 aasta lõpuks. Ehituse ajaks jääb liiklus  ristmikule alles, tehakse vaid kitsendusi ja Harku ja Rannamõisa tee poolt tulijatele suunamisi.  Täielikku kinnipanemist (vähemalt päevasel ajal) ei ole plaanitud.

Ettepanekud ja teemad, mis püstitati kooslekul osalenud elanike poolt:

– Mustjõe bussipeatusesse Nurkliku tänavalt Paldiski maanteele viiv “vahekäik” on porimülgas, mis tuleks korda teha. Hr Jürgenson lubas isiklikult selle koha üle vaadata ja organiseerida sinna korralik teekate.

– Looga peatuse ümber on vihmasel ajal muda ja vesi. Peatus ise asub kõrgel, aga sinna pääsemine raske. LInnaosa vanem lubas, et see koht vaadatakse üle ja leitakse lahendus.

– küsiti Piibelehe tänava Paldiski maantee otsas oleva endise Harju TTV maja kohta. Selgus, et selle maja ümber on toimumas kohtuvaidlus, mistõttu selle majaga lähiajal ilmselt midagi ei hakata tegema ja laguneb edasi. Elanikud juhtisid tähelepanu, et maja esine tänavalõigul on ohtlikult suured asfaldi augud (mis sageli vett täis ja nähtamatud) ja jalgratturite ja autode ohutuseks tuleks need augud likvideerida.

– tehti ettepanek paigaldada prügikaste (vähemalt Marja tänavale, soovitavalt aga asumisse mujalegi) – praht visatakse maha ja jalutavatel koeraomanikel pole koerte “pakikesi” kuhugi visata.

– sooviti, et linnaosa korraldaks sügisel lehtede äraveo. Kahjuks 2017.aastal linnaosal rahalisi vahendeid Haaberstis asuvate eramupiirkondade lehtede äravedu korraldada ei ole.

Tule 11.aprillil arutama, kuidas muuta Haabersti paremaks!

Kuidas muuta Haabersti paremaks elupaigaks? Tule teisipäeval, 11. aprillil kell 18.00 Omavalitsusmajja (Sirge 2), kus toimub programmi Positiivne Tallinn 2018-2022 raames kohtumine Veskimetsa/Mustjõe seltsi liikmete ja elanikega. Tule ütle sõna sekka!

Üritus avaldatud ka kogukonna facebooki grupis: https://www.facebook.com/events/1763605433954911/