Seltsi taotlus omaalgatusprogrammi raames vahendite soetamiseks sai positiivse vastuse

Selts esitas Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 sügisvooru taotlused väliürituste korraldamise vahendite soetamiseks ja infotrükiste tootmiseks. Hea meel on teada anda, et mõlemad taotlused rahuldati ja meil on võimalus soetada toetusrahadega gaasisoojendajad, välitelkide tugiraskused ning telkide tagavaraseinad. Samuti saame toetusraha eest
välja anda 4 infokirja asumi uudiste, seltsi tegevuse, ürituste ja kogukonnas toimuvate projektide kohta.

Seltsi esindajad kohtusid Haabersti Linnaosa valitsuse esindajatega

28.11. 2018 toimus kohtumine LOV ja seltis esindaate vahel, kus käsitleti koostöö teemasid ja tähelepanu vajavaid teemaid asumis.

Seltsi esindajate poolt püstitatud teemad:

 • Eleringi kaebusest külaplatsi osas

Elering on esitanud kaebuse seaoses külaplasti asukohaga kõrgepingeliinide all. Marek Jürgenson on saatnud teema edasi Kommunaalametile. LOV kinnitab, et Eleringilt on kiri LOV-ile, kus lubatakse 2018. aastal liinid maa alla viia ja sellest kirjast lähtudes külaplats ehitati. Teise võimalusena üritame leida alternatiivne koht ürituseks, aga sellist platsi on väga keeruline või praktiliselt võimatu leida.

 • Külaplatsi hooldus

Külaplatsi niidab LOV, max muru kõrgus 15 cm. Jääb kokkulepe, et kui seltsilt tuleb info, et muru on liiga pikk, siis LOV tuleb ja niidab ära. Kevadel külvatakse lisaks muruseemet.

 • Külaplatsi elektriühendus (hädavajalik valmis saada hiljemalt külapäevaks). LOV tegeleb sellega 2019. aasta suve alguses.
 • Künnised ja peeglid

Praeguseks on paigaldatud üks künnis ja üks peegel. Selts esitab nimekirja künniste vajadusest tähtsuse järjekorras. Peeglite nimekiri on edastatud varasemalt. Paigaldamise peab LOV kooskõlastama Transpordiametiga.

 • Looga peatuse kõnnitee ja märgala

See peaks lahenema koos Paldiski mnt remondiga, küll mitte 2018. aastal. Paldiski mnt remondiga seoses vahetati välja Mustjõe jõe torustik, et äravool oleks parem. Puhastati kraave ja pannakse haljastust juurde kahe tee vahele. Looga peatus läheb ümberehitamisele, tööde lõpp mai 2019. Kõnniteid on plaanis tõsta.

 • Ebapiisav valgustus ja turvalisus asumi tänavatel

Kergliiklusteest Õismäe poole on valgustid välja vahetatud LED-ide vastu. Töö jätkub ka linnapoolses asumis. Selts võiks saata rohkem valgust vajavate alade nimekirja LOVi, et olukorda saaks parandada. LOVi on jõudnud ka kaebus Ratsabaasi lähedal asuvast pimedast alast, millega peaks tegelema Kommunaalamet. Võimalik, et sinna paigaldatakse lisapost 2019.aastal.

 • Asumi tänavate jalakäijate ala ja võrdsete ristmike märgistuse jooned on kustunud või halvasti nähtavad. Kergliikustee märgid kõverad ja korrast ära

LOV annab info edasi Transpordiametile.

 • Lehtede vedu

LOV pakub omalt poolt välja konteinerit talgute ajaks. Võibolla saab organiseerida ühe konteineri üheks nädalavahetuseks oktoobris või novembris. Seda peame veel uurima ja info antakse seltsile, kas see on võimalik.

LOVi poolt lisaks esitatud teemad:

 1. Halla tänava ala

LOV soovib teada, mida elanikud tahaksid sellele alale. Ettepanek rajada sinna kas viljapuu aed, mänguväljak, pallimängu plats vms. LOV ootab seltsi poolseid ettepanekuid. Selts uurib kogukonnast.

 • Okste lõikamine

LOV soovib infot, kas on vaja kusagil oksi lõigata. Selts kogub info ja edastab ettepanekuid.

 • Segajäätmete konteiner

LOV paigaldab asumisse juurde ühe segajäätmete konteineri. Selts pakub välja millist ja kuhu tahame.