Toeta seltsi!

Oleme väga tänulikud igasuguse toetuse eest!

Veskimetsa-Mustjõe selts on mittetulundusühing ning tegevuse rahastamiseks on liikmemaksud ja toetused. Jooksvate kulude katmiseks (veebiserver, pangakulud, äriregistri toimingud jms) on vaid liikmete aastamaksud, seega tegevuse arendamiseks on iga rahaline annetus teretulnud – selleks ei pea seltsi liikmeks astuma.

Seltsi tegevust saab toetada ka muul moel – näiteks kontoritarvetega, väiksemate-suuremate korraldusvahenditega, tehnikaga, ruumide kasutamise võimaldamisega, teenustega ja vabatahtliku tööga jne. Kui Sul on  midagi, millega seltsi soovid toetada, siis anna palun juhatusele teada.

Nii rahaliste kui materiaalsete toetuste kasutamine toimub ainult seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks .

Rahalised annetused palume kanda arveldusarvele :

MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts , a/a  EE582200221065053318 (Swedbank)

Materiaalsete annetuste tegemiseks palume võtta ühendust läbi kontaktivormi või e-mailil info@vmselts.ee