Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäev on 29.juunil

Juba nädala pärast kohtume Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäeval! Uuri kaardilt, milliseid kohvikuid saab sel päeval külastada! Interaktiivsel kaardilt leiab täpsema info, kus ja mida pakutakse. Laupäeval kohtume!

Kohaliku omaalgatuse programmi toetusel soetas selts järelhaagise

Veskimetsa-Mustjõe Selts esitas Kohaliku omaalgatuse programmi 2019.aasta kevadvoorus taotluse sõiduki järelhaagise soetamiseks. Haagise olemasolu lihtsustab oluliselt seltsil kogukonna heaks tegevusi teostada ilma, et peaks tegema kulutusi transporditeenusele: näiteks saab selts omavahenditega kohale transportida ürituste korraldusvahendeid (telke, pinke, laudu jms), samuti pakkuda abi koristustalgutel või muudes asumi heakorra või kogukonna tegevustes, kus on vajalik mahukam transpordivahend. On hea meel, et taotlus rahuldati ning seltsil on nüüd lisaks oluline abivahend kogukonna heaks tegutsemisel. Järelhaagist saame pakkuda kogukonna liikmetele ka lühiajalisele rendile, mille tasu eest saame katta seltsi tegevuskulusid. Huvi korral haagise rendi vastu palume ühendust võtta juhatuse kontaktidel.