Seltsist

Veskimetsa-Mustjõe Selts on asutatud 2016. aasta septembris.

Seltsi tegevuse eesmärk on Veskimetsa ja Mustjõe asumite elanike elukeskkonna parendamine arvesse võttes piirkonna ajalugu, arhitektuurset ning keskkondlikku eripära ning keskkonnasäästlikku mõtteviisi .

Tahame kaasa aidata sellele, et piirkonnale kujuneks oma nägu, taaselustuks ja edeneks seltsielu ja meie piirkonna arendamisel oleks elanike huvid esindatud ja kaitstud ning info piirkonda puudutavate arengute kohta kättesaadav.

Eesmärkide saavutamiseks

  • korraldame seltsi liikmete ühistegevust ning piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi
  • esindame seltsi liikmete huve kõikides piirkonda puudutavates ettevõtmistes ja räägime aktiivselt kaasa piirkonna elukeskkonna kujundamisel
  • laiendame aktiivselt seltsi liikmeskonda
  • kasutame kõiki võimalikke infoedastuskanaleid teavitamaks piirkonna elanikke seltsi tegevusest
  • korraldame seadusega lubatud piires majandustegevust seltsi põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks
Seltsi regulaarne koosolek toimub iga kuu kolmandal kolmapäeval aadressil Sirge 2 (Omavalitsusmaja). Osalema on oodatud nii seltsi liikmed, kui asumi elanikud, kellele seltsi tegevus ja teemad huvi pakuvad või kui on ettepanekuid selstile.

Seltsi liikmetele saadab juhatus enne koosolekut meeldetuletuse ja päevakorras olevad teemad mõned päevad enne koosoleku aega meilile.  ( Kes ei ole seltsi liige, aga soovib koosolekule tulla siis soovitame Igaks juhuks  meiliaadresilt info@vmselts.ee üle küsida koosoleku toimumisaeg ja teemad. Mõnikord juhtub, et  seltsi aktiivi kokkuleppel on mingitel põhjustel koosoleku aega või toimumiskohta muudetud.)

Kui Sul on huvi osaleda seltsi tegevustes oled teretulnud astuma liikmeks!
Kui soovid seltsi infot e-posti teel, siis liitu teavituskirjaga!