Talvekohvikupäeval vestles linnaosavanem Marek Jürgenson elanikega

6.jaanuari talvekohvikupäevale kutsusime ka linnaosavanema Marek Jürgensoni, et ta saaks tutvustada elanikele hetkel piirkonda puudutavaud aktuaalseid teemasid, rääkida koostööst seltsiga ja vastata elanike küsimustele.  Pikemat käistlust leidsid järgmised teemad:

  • Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama teema: Marek Jürgenson lubas kutsuda kokku paari nädala jooksul abilinnapeade juurde kokkusaamise, et arutada kuidas edasi. Asumi seisukohast vajavad lahendust järgmised probleemid, mida toob kaasa jäätmejaama rajamine elurajooni piirile: kuidas takistada olulist liikluskoormuse kasvu asumist läbisõitva liikluse näol, mis suurendab asumis tõsiselt liiklusohtlikkust (kõnniteede puudumisest tulenev oht jalakäijatele, võrdsete ristmike reegli eiramine) ning kuidas vähendada negatiivsed mõjusid asumile (jäätmejaama tegevusest tulenev jäätmete loopimise ja konteinerite paigaldamisega seotud müra, lisanduva liikluse ja järjekorras seisvate sõidukite heitgaasid, jäätmejaama võimalik haisuprobleem, linnud, närilised jms). Varasem seltsi esindajate ja linnaosavanema visiit linnavalitsusse andis lootust, et meie soovidega arvestatakse. Sõnum linnavalitsusele on edastatud, et jäätmejaama rajamine vahetult elumajade juurde ei ole aktsepteeritav asumi elanike seisukohast ega Haabersti linnaosavalitsuse poolt. Linnavalitsus ei ole jaama asukoha osas koostööd teinud ega jäätmejaama mõjude osas asumit informeerinud.
  • Liiklusohutuse parandamine. Kõnniteede rajamine Veskimetsa ja Humala tänavatele on esmane prioriteet. .
  • Seltsi poolt soovitatud „pimeda nurgaga“ kohtadesse on peeglid tellitud.
  • Tuuliku tee-Kadaka tee vahelise tee (kuni Hallal tn) remont, kuhu tulevad kahele poole kergliiklustee ja rajatakse kanalisatsioon on 2018 kavas ja remonti alustatakse aprillis. Tuuliku tee-Paldiski maantee vaheline lõik (remont koos kõnnitee rajamisega) ei ole 2018 kavas ja kahjuks ei ole ka kindlat lubadust anda, millal see võiks projekt võiks realiseeruda