Koostööteemad LOViga 2018 aastal

Seltsi novembri koosoleku otsustati, et tehakse visiit linnaosavalitsusse, taas ametisse valitus linnaosavanema Marek Jürgensoni juurde, et värskendada koostööteemasid ja uurida, kuidas on arengud küsimustes, mis on 2017 aastal seltsiga koostöös püstitati.

27.novembri kohtumisel käsiteleti alljärgnevaid teemasid.

*külaplats – mis ajakavas millised plaanid (elekter, lava, pingid jms): külaplatsi rajamine on 2018 aasta eelarvesse esitatud
* seltsi kommunikatsioonitegevuste toetuse võimalused: võimalused selguvad eelarve kinnitamisel

* 2017 alustatud koostöötegevuste ja püstitatud teemade update:
– künnised on plaanitud  paigaldadavastavalt seltsi ettepanekutele Veskimetsa, Mustjõe, Piibelehe, Tuuleveski ja
Tuuliku tänavatel
– kergliiklustee äärsetele aladele asumi piires tervisespordirajatiste/virgutusalade rajamine on perspektiivis
– Halla tn ja kergliiklustee vahelise ala heakord tuleb LOVil 2018 aastal tähelepanu all hoida
– kõnniteede rajamine: kriitilised Tuuliku, Veskimetsa ja Humala tänavate kõnniteed.  LInnaosavanem annab teada projetide staatused. Tuuliku tänava remont koos kõnniteedega  lõigus Halla tn ristmikust Kadaka teeni on 2018 aasta plaanis.
–milline on Paldiski maantee ümberkorralduste lähiaja plaanid: kiiruspiirangu 50 km/h., võimalik valgusfoori paigaldamine Tuuleveski-Paldiski maantee ristmikule (Looga tn ots).  Kiiruspiirang peaks tulema koos Paldiski maantee ümberehitusega (lisandub ühistranspordi rida). Valgusfoori teema tuleb uurida.
– Looga peatuse ümbruse ja ootepaviljoni probleem: kõrge platvorm, mille ümber on vihmasel ajal läbimatu muda ja vesi. Ühistransport ei peatu sageli platvormiga kohakuti, inimesed peavad bussilejõudm iseks ukerdama üle pori ja muda ning eriti liikumisraskusega inimestele raske platvormilt liikuda maha. Linnaosavanem lubas konkreetse koha isiklikutl üle vaadata ja teha ettepanekud peatuse korda tegemiseks.
–endise Harju TTV majaesise asfaltkatte ohutuks tegemine. (Maja esisel tänavalõigul on ohtlikult suured asfaldi augud, mis sageli vett täis ja nähtamatud, mistõttu ohtlikud jalgratturitele ja autodele) . Tegemist eramaaga, võimalused olukorra parandamiseks kesised.
– prügikastide paigaldamine asumisse. Võetakse plaani.
– 2018.aasta võimalusest sügisel lehtede äravedu korraldada. Eelarve kahjuks ei võimalda.

Selts küsis linnaosavalitsuse seisukohta  Mustjõe tänavale plaanitava jäätmejaama teemal.

Vaidlus Linnaplaneerimise ametiga Jäätmejaama rajamise projekti osas on hetkel vastuse ootel linnalt. Jäätmejaama probleem ei ole vaid selle läheduses asuvate elanike mure, vaid on laiemalt ja otseselt kogu asumit puudutav, mida hetkel ilmselt ei teadvustata (liikluskoormuse oluline kasv asumissisestel kõnniteedeta tänavatel, seda ka nädalavahetustel ja õhtutel, heitgaasid, müra tänavatel ja jaama vahetus ümbruskonnas, raskeveokitega konteinerite vedu jaama ja jaamast ära jne). Tuleks mõelda, kuidas informeerida ja kaasata kogukonda, ning teha koostööd kogukonnas, et projekti teostust mõjutada suunas, mis vähendaks selle negatiivseid mõjusid asumi elanikele. Enne kogukonna kaasamise aktsioone (allkirjade kogumine, küsitlused vms.

MIlline on LOV seisukoht jäätmejaama osas, kas/kuidas LOV seisab selle eest, et jäätmejaama rajamisega ei halveneks Mustjõe asumi
elukeskkond ja, et projekti teostumisel minimeerida ennetavalt jäätmejaama tegevusega kaasnevaid kahjulikke mõjusid.  Linnaosavanem  on nõus seltsi poolt püstitatud teemade  problemaatilisuses ( sh. asukoha valik üldiselt, konkreetse asukoha puhul juurdepääsuteede paiknemine elumajade pool, liikluskoormuse kasvust tingitud liiklusohtlikkuse suurenemine kõnniteedeta asumis, müra, heitgaasid, lahtiolekuajan jm). Lepiti kokku ühine kohtumine aselinnapeaga.