Seltsi taotlus omaalgatusprogrammi raames vahendite soetamiseks sai positiivse vastuse

Selts esitas Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 sügisvooru taotlused väliürituste korraldamise vahendite soetamiseks ja infotrükiste tootmiseks. Hea meel on teada anda, et mõlemad taotlused rahuldati ja meil on võimalus soetada toetusrahadega gaasisoojendajad, välitelkide tugiraskused ning telkide tagavaraseinad. Samuti saame toetusraha eest
välja anda 4 infokirja asumi uudiste, seltsi tegevuse, ürituste ja kogukonnas toimuvate projektide kohta.