Külapäev “Pakase Piknik” toimub 31.augustil Pakase tänaval

Taas toimub meie koduasumis juba traditsiooniks kujunenud suvelõpu ühisüritus, ent seekord hoopis uut moodi ja uues kohas! Külaplatsil Tarna tänava ääres ei saa selts Külapäeva sel aastal korraldada, sest avalikku üritust sellel platsil kuni kõrgepingeliinide mahavõtmiseni enam ei lubata. Aga on suur rõõm, et Pakase tänava elanike initsiatiivil ja toel leidsime võimaluse siiski läbi viia üks tore perepäev! Suur aitäh neile! Samuti täname Haabersti Linnaosavalitsust korralduse rahalise toetamise eest.

Saame 31.augustil kell 14 kokku Pakase tänaval – Veskimetsa ja Pärituule tänava vahelisel lõigul! Muudame Pakase tänava lõbusaks külatänavaks, kus kohtuda ja koos hilissuvisel laupäeval aega veeta!

Saad avada oma MÜÜGILETI või KIRBUKA! Tule tee reklaami oma käsitööle, küpsetistele, pilliõpetusele või muudele oskuste arendamisele ja tegevusele, mida soovid asumi elanikele pakkuda. Too müügiks aiasaaduseid, endatehtud hoidiseid aga ka kodus seisvaid üleliigseid asju, millele võiks leida uued omanikud. Selleks palume eelnevalt soovist teada anda meili-aadressile info@vmselts.ee või telefonile 5064348, et korraldustiim teaks paigutuse osas ruumi planeerida.

Tule ilma autota ja võta kaasa sularaha!
KOHTUMISENI!

Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäev on 29.juunil

Juba nädala pärast kohtume Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäeval! Uuri kaardilt, milliseid kohvikuid saab sel päeval külastada! Interaktiivsel kaardilt leiab täpsema info, kus ja mida pakutakse. Laupäeval kohtume!

Kohaliku omaalgatuse programmi toetusel soetas selts järelhaagise

Veskimetsa-Mustjõe Selts esitas Kohaliku omaalgatuse programmi 2019.aasta kevadvoorus taotluse sõiduki järelhaagise soetamiseks. Haagise olemasolu lihtsustab oluliselt seltsil kogukonna heaks tegevusi teostada ilma, et peaks tegema kulutusi transporditeenusele: näiteks saab selts omavahenditega kohale transportida ürituste korraldusvahendeid (telke, pinke, laudu jms), samuti pakkuda abi koristustalgutel või muudes asumi heakorra või kogukonna tegevustes, kus on vajalik mahukam transpordivahend. On hea meel, et taotlus rahuldati ning seltsil on nüüd lisaks oluline abivahend kogukonna heaks tegutsemisel. Järelhaagist saame pakkuda kogukonna liikmetele ka lühiajalisele rendile, mille tasu eest saame katta seltsi tegevuskulusid. Huvi korral haagise rendi vastu palume ühendust võtta juhatuse kontaktidel.

Selts andis välja uue infokirja

Seltsi uuest infokirjast leiab värsket infot seltsi tegemistest ning tutvustab lähenevaid üritusi. Paberkandjal lehe postitasime kõikidesse asumi postkastidesse, et ka need elanikud, kes ei kasuta internetti ja facebooki, saaksid seltsi kohta lugeda.

Infokirja lugemiseks laadige see alla siit.

2019 aasta infotrükiste tootmine on rahastatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest.

29.juunil Puvetipäeval avame taaskord õued külalistele hoovikohvikuteks

Muudame jälle oma kaunid suvised aiad ja hubased terrassid üheks päevaks kohvikuteks, kontserdilavadeks või laste mängualadeks! Avame puhvetid, kirbukad või garaažimüügid ja kutsume naabrid ja külalised õuedele!

Olge julged kaasa lööma ja oma hoovis midagi sel päeval korraldama – see on uskumatult lahe emotsioon, mida avatud hoovide päeval saab kogeda! Kui tahad teha sel päeval oma kohviku, kontserdi või müügikoha, siis anna sellest teada e-mailile info@vmselts.ee või helistades telefonile 5064348.

Oodatud on sel päeval külalisteks kõik külaelanikud, nende sõbrad, sugulased ja kolleegid. Mida rohkem osavõtjaid ja külalisi, seda ägedam saab olema see päev!


Täpsemat infot kohvikute asukohtade ja tegevuste kohta jagame Facebookis, veebilehel ja trükistena juba Puhvetipäeva lähenedes. Niisiis – kohtume kindlasti Puhvetipäeval 29. juunil!

Teeme Ära koristustalgutel korjati konteineritäis prahti

Vaatamata külmale ja vihmasele ilmale liitus umbes 30 tublit Mustjõe asumi elanikku Teeme Ära talgutega. Koos koristati prahist kergliiklustee äärne ala, külaplatsi ümbrus, Humala, Rõika ja Tuuleveski tänava servad ning Halla tänava “kelgumägi”. Lisaks oli veel teisi talgulisi, kes omale südamelähedast ala puhastas ja hooldas.

Kokku sai prahti terves suure konteieri jagu ning oksarisu ja kände teise konteineri täis.

Pärast talgukoristust kogunesime selsti poolt etevalmistatud ühisele supile-tee ja koogile. Meeldiva üllatusena tegi Kadri Sorokin (Kadri Magus Elu) talgulistele suure sooja kringli, mis pani talgupäevale oi-kui-hea punkti!

Jäätmejaama ehitusloa tühistamise kohtuotsus jõustus

Tallinna linn ei kaevanud edasi Tallinna Halduskohtu otsust Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama ehitusloa tühistamise kohta edasi. Seega on kohtuotsus jõustunud, ning ehitusluba tühistatud!

Kuigi kohtuotsus ei taga, et jäätmejaama üldse ei tule, ent annab võimaluse kogukonna huvide eest seista edasises protsessis.

Tallinna Halduskohus otsustas, et Mustjõe 40 jäätmejaama ehitusluba on õigusvastane

Meil on hea meel teada anda, et kohtumentelus Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama vastu on saanud esimeses kohtuastmes positiivse lahenduse! Tallinna Halduskohus rahuldas 18.märtsi otsusega kaebuse Jäätmejaama ehitusloa tühistamiseks! See tulemus on rõõmustav, ent tuleb siiski märkida, et otsus ei ole veel jõustunud ja kõrgema astme kohtud võivad teha ka teistsuguse otsuse, ehk siis kaebuse rahuldamata ja ehitusloa tühistamata jätta.

Kuna selts ise ei saanud kaebuse esitaja olla, sest MTÜ-l puudub jäätmejaama suhtes õigusriive, siis oli kaebuse esitajaks seltsi liige Marko Pettai, kelle kodu asub vahetult plaanitava jäätmejaama vastas. Selts tegi advokaadibürooga tihedat koostööd kaebuse ettevalmistamisel. Kohtumenetlusega paralleelselt suhtlesime lisaks aktiivselt linna ametkondadega, eesmärgiga aidata saavutada kompromiss, kus seltsi seisukohad kogukonna huvides oleksid arvesse võetud. Paraku kompromissiga linn nõus ei olnud. 15.veebruaril 2019 toimus kohtuistung, mille järel kohus tegi otsuse. Kohus otsustas, et ehitusloa väljastamine oli õigusvastane, kuna kaebuse esitaja oleks tulnud igal juhul ehitusloa andmise menetlusse kaasata. Kohus leidis, et linnavalitsus oleks pidanud kaaluma, kas muuta jäätmejaama juurdepääsu või mahasõidu asukohta või liikluskorraldust või näha ehitusloas ette muid lisaabinõusid, et vähendada liiklusmüra ja heitgaaside mõju.

Kui linn soovib kaevata otsuse edasi, siis tuleb neil esitada apellatsioonkaebus ringkonnakohtule 30 päeva jooksul. Kui otsuse peale kaebust ei esitata, siis kohtuotsus jõustub ja ehitusluba on tühistatud. Linn peaks siis uuesti läbi viima ehitusloa menetluse ja kaasama menetlusse ka naabruses oleva kinnistu omaniku.

Kohtuotsust saab lugeda siit

Kohtutee saime ette võtta ainult tänu kogukonna annetustele. Oleme tohutult tänulikud kõigile annetajatele! Kohtuasja edasisest käigust – kas halduskohtu otsus kaevataks edasi ja kas otsus jääb jõusse või tühistatakse – sõltub ka kohtukulude hüvitamine ning annetuste kasutamise lõplik seis.

Praegune kohtuostus ei taga, et jäätmejaama meie asumi piirile üldse ei tule. Selts jätkab suhtlust ametkondade ja linnaosavalitsustega, et jõutaks otsusele leida jäätmejaamale sobivam asukoht.

Kolmandat korda toimunud Talvekohvikupäevast osavõtjad trotsisid vihma ja libedust

9.veebruaril toimus Veskimetsa-Mustjõe seltsi korraldatud Talvekohvikupäev juba kolmandat korda. Nagu eelmistelgi kordadel seadsid kohalikud kodused kohvikupidajad üles ühise kohvikuala, seekord Humala tänaval.

Ilm oli eelmiste sulapäevadega lihvinud tänavatele lumest ja jääst uisurajad, kus oli raske püsti püsida, veel raskem kõndida ning taevast sadas peenikest uduvihma juurde. Vaatamata sellele külastas kahe tunni jooksul talvekohvikuala ligi sadakond külaelanikku, kes lasid hea maitsta soojal supil, pannkookidel, saiakestel ja ahvatlevatel tortidel-maiustel. Valik oli lai ja igale maitsele leidus midagi. Maitsvate roogade kõrval sai juttu ajada naabruskonna inimestega ja arutada nii kohalike olude kui muude aktuaalsete teemade üle. Seekordses talvekohvikus oli meil võimalus ka luua talvistes tingimustes hubasem telgiala, kuna esmakordselt saime kasutada nägusaid ja tõhusaid gaasisoojendaid, mille selts soetas kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil.

Ka selle aasta Talvekohvikupäeva külastas Haabersti linnosa vanem Marek Jürgenson, kes rääkis asumi lähiaja arendusplaanidest, jäätmejaamaga seotud teemal ja muid asumi elanikke puudutavaid uudiseid. Muidugi vastas linnaosavanem ka kohalolijate küsimustele.

Sulailmast saime aga ka rõõmu tunda: tee äärde tekkis lumememmede rida ja konkursil selgus osalejate poolt hääletatud “Üleküla Lumememm”. Samas toimunud kelguvedamise võistlusel sai auhinnatud “Üleküla Kelgutaja”. Mõlemad võitjad said mälestuseks kena aukirja ja praktilise väikese lumelabida.

Täname kõiki talvekohviku külastajaid, kes trotsisid libedaid tänavaid ja niisket ilma ning meie Talvekohviku päeva õnnestumisele oma osalemisega kaasa aitasid. Eriti hea meel on, et kohale olid tulnud nii vanema kui noore põlvkonna esindajaid. On ju tore, et naabrid saavad niimoodi aeg-ajalt kokku – hoiame kogukonda ühtsena ja oleme osa uute traditsioonide kujunemisel.

Suur tänu seltsi liikmele Gerlile ja Priidule korralduse abi eest ning teistelegi Humala tänava elanikele lahke loa eest oma majaesiste vahetus läheduses külarahval koguneda. Täname Kasparit abi eest kohvikupäeva läbiviimisel, Stokkerit ning muidugi kohvikupidajaid.

Järgmisel talvel jälle!

Talvekohvikupäeval kasutatud telgid, pingid, lauad ja gaasisoojendajad on soetatud KÜSK kohaliku omaalgatuse programmi rahastusel.

Seltsi taotlus omaalgatusprogrammi raames vahendite soetamiseks sai positiivse vastuse

Selts esitas Kohaliku omaalgatuse programmi 2018 sügisvooru taotlused väliürituste korraldamise vahendite soetamiseks ja infotrükiste tootmiseks. Hea meel on teada anda, et mõlemad taotlused rahuldati ja meil on võimalus soetada toetusrahadega gaasisoojendajad, välitelkide tugiraskused ning telkide tagavaraseinad. Samuti saame toetusraha eest
välja anda 4 infokirja asumi uudiste, seltsi tegevuse, ürituste ja kogukonnas toimuvate projektide kohta.

Seltsi esindajad kohtusid Haabersti Linnaosa valitsuse esindajatega

28.11. 2018 toimus kohtumine LOV ja seltis esindaate vahel, kus käsitleti koostöö teemasid ja tähelepanu vajavaid teemaid asumis.

Seltsi esindajate poolt püstitatud teemad:

 • Eleringi kaebusest külaplatsi osas

Elering on esitanud kaebuse seaoses külaplasti asukohaga kõrgepingeliinide all. Marek Jürgenson on saatnud teema edasi Kommunaalametile. LOV kinnitab, et Eleringilt on kiri LOV-ile, kus lubatakse 2018. aastal liinid maa alla viia ja sellest kirjast lähtudes külaplats ehitati. Teise võimalusena üritame leida alternatiivne koht ürituseks, aga sellist platsi on väga keeruline või praktiliselt võimatu leida.

 • Külaplatsi hooldus

Külaplatsi niidab LOV, max muru kõrgus 15 cm. Jääb kokkulepe, et kui seltsilt tuleb info, et muru on liiga pikk, siis LOV tuleb ja niidab ära. Kevadel külvatakse lisaks muruseemet.

 • Külaplatsi elektriühendus (hädavajalik valmis saada hiljemalt külapäevaks). LOV tegeleb sellega 2019. aasta suve alguses.
 • Künnised ja peeglid

Praeguseks on paigaldatud üks künnis ja üks peegel. Selts esitab nimekirja künniste vajadusest tähtsuse järjekorras. Peeglite nimekiri on edastatud varasemalt. Paigaldamise peab LOV kooskõlastama Transpordiametiga.

 • Looga peatuse kõnnitee ja märgala

See peaks lahenema koos Paldiski mnt remondiga, küll mitte 2018. aastal. Paldiski mnt remondiga seoses vahetati välja Mustjõe jõe torustik, et äravool oleks parem. Puhastati kraave ja pannakse haljastust juurde kahe tee vahele. Looga peatus läheb ümberehitamisele, tööde lõpp mai 2019. Kõnniteid on plaanis tõsta.

 • Ebapiisav valgustus ja turvalisus asumi tänavatel

Kergliiklusteest Õismäe poole on valgustid välja vahetatud LED-ide vastu. Töö jätkub ka linnapoolses asumis. Selts võiks saata rohkem valgust vajavate alade nimekirja LOVi, et olukorda saaks parandada. LOVi on jõudnud ka kaebus Ratsabaasi lähedal asuvast pimedast alast, millega peaks tegelema Kommunaalamet. Võimalik, et sinna paigaldatakse lisapost 2019.aastal.

 • Asumi tänavate jalakäijate ala ja võrdsete ristmike märgistuse jooned on kustunud või halvasti nähtavad. Kergliikustee märgid kõverad ja korrast ära

LOV annab info edasi Transpordiametile.

 • Lehtede vedu

LOV pakub omalt poolt välja konteinerit talgute ajaks. Võibolla saab organiseerida ühe konteineri üheks nädalavahetuseks oktoobris või novembris. Seda peame veel uurima ja info antakse seltsile, kas see on võimalik.

LOVi poolt lisaks esitatud teemad:

 1. Halla tänava ala

LOV soovib teada, mida elanikud tahaksid sellele alale. Ettepanek rajada sinna kas viljapuu aed, mänguväljak, pallimängu plats vms. LOV ootab seltsi poolseid ettepanekuid. Selts uurib kogukonnast.

 • Okste lõikamine

LOV soovib infot, kas on vaja kusagil oksi lõigata. Selts kogub info ja edastab ettepanekuid.

 • Segajäätmete konteiner

LOV paigaldab asumisse juurde ühe segajäätmete konteineri. Selts pakub välja millist ja kuhu tahame.