Liikmed

Seltsi asutajaliikmed:

Lembit Kraav
Ants Miller
Kadri Karus
Sten Argos
Raili Argos
Anne Kull
Katrin Unt
Tõnis Leppik
Kertu Leppik
Ikko Lee
Liina Lee
Elina Ojalo
Leho Kraav